Gratis frakt på alla köp över 500 kr!

CBD olja mot ångest

Vi människor har en inbyggd förmåga att reagera mot stress och hot. Denna mekanism i våra hjärnor styrs av det faktum att vi sedan urminnes tider har varit, precis som djuren, tvungna att skydda oss mot faror. Att känna rädslor, misstänksamhet och drabbas av negativa tankar är således ett försvar mot något som vi vill värna oss mot. Detta utgör inget problem i grunden och bottnar helt enkelt i hur vi är skapta. I vissa fall kan dock dessa tankar och beteenden ta överhanden och styra våra liv. Då kan det lätt hända att den vanliga skyddsmekanismen övergår till depression och ångest som dikterar villkoren i vår vardag. Resultatet kan leda till utbrändhet, extrem stress eller beteenden och manier som vi inte kan råda bot på utan inblandning av hjälp.

En del människor kan även utveckla psykologiska sjukdomar och diagnoser som t.ex. bipolaritet, där humörsvängningar av maniska respektive depressiva perioder varvas om vartannat och kan leda till försvårade livssituationer, relationer och sömnsvårigheter m.m.

Alla dessa tillstånd har ökat i samhället och läkare skriver ut mer antidepressiva medel än någonsin, allt längre ned i åldrarna — något som ofta är betingat med efterföljande biverkningar. Det är också viktigt att understryka att bara för att man mår sämre eller sover dåligt en tid behöver det inte relateras till en depression. Dock anser många läkare att det ändå är enklare att omgående skriva ut olika antidepressiva tabletter.

Men idag går det faktiskt att inhämta annan information om andra alternativ på naturlig basis, som mildrar symptomen av ångest utan eventuella bieffekter. En av de alternativa medicinerna är CBD:n.

Köp CBD olja i Sverige

CBD olja mot ångest och depressioner

På senare år har CBD oljan fått stor uppmärksamhet i både media och bland forskare som kommit underfund med dess positiva egenskaper att lindra stress, ångest och psykosomatiska tillstånd. Detta har lett till att man i flera länder (såsom USA) infört CBD i läkemedelsindustrin och skriver ut det till patienter med bland annat följande tillstånd.

  • Panikångetsattacker
  • Bipolaritet
  • ADHD
  • Social fobi
  • Depressioner i olika grader

I Sverige är oljan numera laglig att konsumera, men den betecknas ännu inte som ett rent läkemedel, då man anser att det ännu inte finns tillräckligt med bevismaterial för att ersätta den med t.ex. antidepressiva medel. Dock gör forskningen ständigt framsteg på området, och den information och de resultat man får fram genom att studera CBD:ns effekter, är häpnadsväckande och visar mer och mer på att detta inte är något som man bör ta med en klackspark eller en nypa salt.

CBD olja – Vad är det och hur fungerar det?

CBD olja mot ångestCBD är en förkortning av cannabidiol. Det är en naturlig substans som finns i industrihampan som i sin tur är försedd med ett stor antal cannabinoider. Till skillnad från många av de andra beståndsdelarna i plantan är CBD helt fritt från en rusgivande effekt – det som från början har givit cannabis sitt dåliga rykte och fått människor att förknippa det med en drog. CBD har emellertid inte denna psykoaktiva effekt som framkallar ett drogberoende eller ett svävande tillstånd som exempelvis dess kusin THC har – en substans som, också den, finns i industrihampan men som avlägsnas vid framställning av CBD olja. Dock kvarstår de positiva, ångestdämpande effekterna, samtidigt som de också lugnar ned ett smärtliknande tillstånd eller höjer smärttröskeln, vilket man vill. För mer information kring CBD olja, klicka här.

Serotoninsystemet

Hjärnan behöver ett flertal substanser för att fungera normalt och en del av dessa ingår i serotoninsystemet med receptorer som fångar upp serotoninet som vi kan kalla för lyckoämnet, vilket underlättar sömn, känslan av glädje och upprymdhet. Vanliga antidepressiva läkemedel har förmåga att se till att återställa obalansen i den synaptiska responsen som ger en serotoninbrist i hjärnan, vilket gör att stress, ångest, aptitlöshet och sömnbesvär kan uppstå. Med andra ord boostar det hjärncellerna att utge fler signaler med serotonin och därmed dämpa den ångestladdade situationen eller depressionen överlag. CBD oljan har påvisat samma förmåga.

Hur hippocampus har inverkan på depressiva tillstånd

Hippocampus är en del av vår hjärna som spelar en oerhört viktig roll i hur vi mår rent psykiskt. Dess huvudroll är att förse oss med minnesbilder och igenkänningsfaktorer, men den är också en grundpelare för vårt psykiska välmående. Studier har antytt att en liten hippocampus kan bidra till mer ångest. Medicinska åtgärder genom frekvent användning av CBD olja har dock skördat framgångar genom att skapa fler neuroner och ge en balans i hjärnans hippocampus. Det sänker självmordsbenägenheten och ger helt enkelt hjärnan ett “glädjebesked” som visar sig rent fysiskt hos oss.

Köp CBD olja i Sverige

Intag och konsumtion av CBD olja

Oavsett vilket tillstånd du befinner dig i, så är det bra att börja i mindre doser av CBD och utöka allteftersom du känner att det ger effekt.

Börja dagligen med ca 25-50 mg och känn hur det känns. Oljan kan tas i droppform som den är, alternativt i kapslar, buds m.m. Dock bör man välja oljan eller kapslarna om man känner att ångesten är ett påtagligt problem där man vill ha rätt dos för att problemet sakta men säkert ska klinga av. Många patienter som mår relativt bra tar dock ändå CBD i förebyggande syfte, men man ska vara mer noga med intaget om den mörka sidan av vardagen har en tendens att ta över.

Det som är viktigt att poängtera är att en högre dos inte medför ett bättre och snabbare resultat. Tvärtom kan effekten utebli om man “vräker” i sig CBD olja i ren desperation. Studier har istället visat på att en relativt lågmäld dos som utökas ger den bästa effekten, medan den större inte gav några applåderande resultat. Det har nämligen visat sig att en aning lägre doser har en förmåga att blockera andra ämnen som kan komma att sätta käppar i hjulen vid överföring av signaler av serotonin, vilket är just det man vill komma åt när man behandlar ångest och depression m.m.

Samtidigt varierar rätt dos från individ till individ och det är också bra att veta att CBD-intaget ännu inte har fått en fastställd gräns för vad som är standard eller inte, även om det har gjorts en generell estimering i frågan. Effekterna tar olika tid på sig att uppkomma och eftersom det rör sig om en alternativ medicin får du således vara beredd på att du kan få vänta några veckor på resultat.

Hitta den bästa CBD-produkten

Det florerar en mängd CBD-produkter ute i handeln och den vanligaste är kapslar och CBD olja på flaska, medan du även kan hitta teer och annat. Det som är viktigt att hålla utkik efter är att den är tillverkad inom EU, eftersom det har satts upp strikta regler för hur hampaplantan får odlas och hur oljan ska framställas för att uppfylla renhetskraven.

En äkta CBD-olja ska inte innehålla mer än 0.2% THC och måste vara helt fri från tvivelaktiga ämnen. Vidare, ska du titta på innehållsförteckningen där näringsfakta och CBD-innehåll ska figurera tydligt. Kan du ta reda på kvalitetstester och se om produkten har certifieringar är det också guld värt. För att vara säker kan det vara bra att kika på olika tillverkares omdömen, eftersom ryktet om kvalitet eller snarare bristen på det, sprider sig relativt fort.

Hos CBD.Life hittar du väl-testade och produkter som följer EU-standard. Samtliga produkter produceras av Natural Hemp Life och således kan du säkra prima produkter till väldigt bra priser.

Hur CBD kan vara nyckeln till en ångestfri vardag

En extrem ångest kan förstöra för vem som helst och den stressfyllda vardagen underlättar heller inte. CBD har dock visat sig vara en stark nyckel till ett förbättrat synaptiskt gensvar och ge ökade serotoninnivåer. Studierna har gjorts med intag av CBD på regelbunden basis, där man sedan har scannat patienternas hjärnor för att se en betydande skillnad. En mätning av det cerebrala blodflödet mäts med rätt instrument och resultatet har då uppgivit ett balanserat och stabilt tillstånd där ångesten inte längre kunde agera som förr. Typiska ångestsymptom är t.ex. ökad hjärtrytm, utsöndring av kortisol i hjärnan samt svårigheter att agera korrekt eller förmedla olika typer av information för stunden.

CBD har också använts i syfte att se om kognitiva funktionsnedsättningar kunde förbättras, såsom talprestanda och extremt utåtagerande symptom som vid ADHD. Även här har man sett tecken på framgångar.

Köp CBD olja i Sverige

Avslutande ord om CBD olja mot ångest

Även om det kommer att krävas ännu fler studier som visar på mer långsiktiga resultat vid förbrukning av CBD olja, så är basen mycket god än så länge. Det har gjorts studier på både människans och djurens hjärnor vid intag av cannabidiol, och den gemensamma nämnaren har hitintills varit att man upptäckt att CBD kan bistå med positiva effekter på fler områden än man tidigare trott. En studie har till och med uppmärksammat att behandling mot cancer i samband med CBD-upptag kan reducera tumörerna snabbare, men även här erfordras mer forskning för att ge klartecken.

Ett kroniskt tillstånd av ångest kan vara livsförödande för vem som helst och många är tveksamma för att ge sig i kast med olika traditionella läkemedel som kan påskynda andra bieffekter samtidigt som man blir beroende eller får andra ovälkomna symptom. CBD oljan kan därför bli en ersättare som återställer ett inre lugn och låter dig komma tillbaka till ditt vanliga jag igen.

Än så länge har vi sett gynnsamma utfall på både smärta och ångest när CBD har varit med i leken och därför är forskarna begeistrade för varje framsteg. CBD är än så länge klassat som kosttillskott i Sverige och kan införskaffas på hälsokostbutiker online och i städerna.