Gratis frakt på alla köp över 500 kr!

Är CBD Olja Lagligt?

Är CBD olja lagligt?
Innehållsförteckning
 1. Historia
 2. Läget just nu

I Sverige är CBD olja laglig och tillåten, men det finns några saker man behöver känna till innan man bestämmer sig för att köpa oljan.

Reglerna kan i första anseende kännas komplicerade, men när man förstår sig på dem så blir de logiska och enkla att förstå. Nedan följer vad som gäller 2024.

CBD oljans otydliga historia (Lagligt? Olagligt?)

Det är på grund av oljans härkomst, tillverkning, historia och snabba popularitet som reglerna och lagarna kring CBD oljan varit otydliga.

CBD utvinns nämligen av plantan cannabis, som historiskt sett varit olaglig att både köpa och att inneha. Men eftersom CBD inte är cannabis, utan bara utvinns av cannabis; är CBD också olagligt?

Det fanns inga lagar på detta och därför var CBD i början teoretiskt lagligt.

Lagar från 2007 användes till en början för att reglera industrin: industrihampa var lagligt så länge den psykoaktiva substansen, THC, befann sig under gränsvärdet 0,2%.

Detta gällde alltså även för CBD-industrin. CBD oljor, som ansågs vara en form av ”hampa”, var lagliga att sälja på den svenska marknaden så länge mängden THC i produkten var lägre än 0,2%.

Det fanns butiker både i Sverige och utanför Sverige som förhöll sig till dessa regler och som sålde CBD på den svenska marknaden. Dock var branschen ny och tillsynen var begränsad. Det var inte ovanligt med stickprov i tullen och tillslag i syfte att undersöka om företag förhöll sig till reglerna.

2018, Läkemedelsverket klassar CBD som läkemedel

Det tog inte förrän 2018 när den första regeln om CBD officiellt uppkom.

CBD, som fritt från regler per automatik blir till ett kosttillskott, klassades nu som ett läkemedel av Läkemedelsverket.

Klassificeringen innebar några viktiga saker:

 • Inga läkemedel får säljas i Sverige utan Läkemedelsverkets godkännande.
 • Dock får man importera läkemedel från andra EES-länder så länge man har rimliga skäl och följer Läkemedelsverkets och Tullverkets riktlinjer.

CBD blir alltså lagligt att köpa så länge man köper det från ett annat EES-land och så länge butiken som säljer det följer såväl sitt hemlands som Sveriges lagar och regler.

Klassificeringen ledde till att samtliga butiker verksamma i Sverige stängde ner och att online-butikerna flyttade till EU-länder där CBD olja var lagligt.

I Sverige kunde man nu köpa CBD olja online från butiker baserade i andra EU-länder.

2019, beslut 2: Högsta Domstolen klassar all THC som narkotika

2019 kom det andra, stora beslutet som ändrade CBD-branschen.

Högsta Domstolen beslutade om att THC, i någon mängd, klassas som narkotika.

Detta innebar att CBD-produkter som överhuvudtaget innehöll THC klassades som narkotika.

För CBD industrin gällde nu alltså detta:

 • CBD är klassat som läkemedel och kräver ett godkännande av Läkemedelsverket för att få säljas (dock kan det importeras från utomstående EU-länder).
 • THC är klassat som narkotika och får varken säljas eller importeras till Sverige.

För att kunna köpa CBD behövde man nu alltså köpa från en online-butik som befann sig i ett annat EU-land, och som sålde CBD oljor utan THC.

2024: Det är nu det här som gäller

Med hänsyn till ovan är det alltså följande som gäller för CBD:

 • THC är narkotikaklassat och du får varken köpa, sälja eller importera THC in till Sverige.
 • CBD är klassat som ett läkemedel och för att få sälja CBD måste du ha ett godkännande av Läkemedelsverket. Dock kan du naturligtvis sälja CBD i ett annat EU-land, där CBD olja är lagligt, och som svensk konsument får du importera läkemedel från andra EU-länder, så länge läkemedlet är lagligt i respektive land.

Som konsument kan du alltså köpa laglig CBD olja så här:

 • Online.
 • Nätbutiken du köper av är baserad i ett annat EU-land.
 • Nätbutikens produkter följer sitt hemlands lagar och regler.
 • Nätbutikens produkter följer Sveriges lagar och regler.

Och så här kan du enkelt avgöra om en CBD olja som du planerar att köpa uppfyller ovanstående krav:

Om en onlinebutik uppfyller ovanstående punkter är CBD oljan laglig att köpa.

Det går inte att tala för alla onlinebutiker som finns på nätet. CBD.Life rekommenderar därför endast att man köper CBD olja från samarbetspartner NaturalHempLife, vars oljor uppfyller ovanstående krav och är lagliga att köpa i Sverige.

Ovan gäller inte bara för CBD oljor, utan för alla CBD-baserade produkter

Reglerna som beskrivits gäller inte bara för CBD oljor utan de gäller för allt innehållandes CBD, däribland: